CNN: Kung walang fake news…

fake

Mr Roque seems to forget that one of the functions of a government (at least a neoliberal one) is to make sure that fake things don’t get sold. Allowing counterfeits, substandard, dangerous, or useless products, whether news or netbooks, breeds distrust and hurts the potential of the marketplace to improve the lives of people. What the government should not control is dissenting opinions, and the government should act against fabrications masquerading as facts. The truth is not sold with the currency of likes and shares.

Chinese dualist philosophy is inapplicable here – the existence of “fake news” is a postmodern, artificial construct. Lies do not belong in the natural order of things. If this administration is really for nation-building, it should act against the agents of lies and heal the divisions hatred and falsehood created. The untruths they shared and continue to spread are tigers that trample human rights, critical voices, and good governance. And when these tigers run out of prey, their “masters” would go next. Close this Pandora’s box before it’s too late for all of us.

Advertisements

A self-introduction in three languages

English
Hi! I am Jeric from the Philippines. I am fluent in Tagalog and English. I want to learn Indonesian and Mandarin Chinese. I am currently working for a Korean company, and I am graduate student at the University of the Philippines. I am studying Asian geography, history, culture, politics, and economics. I love history, geography, food, and computer games. I hope we can share information about our countries, languages, and culture. I also want to help you practice English. And, I’m sorry, I’m not here to look for a girlfriend or boyfriend. I am here to find friends who want to learn more about the world. Let’s exchange languages!

Tagalog / Filipino
Hi! Ako si Jeric mula sa Pilipinas. Matatas akong magsalita sa wikang Tagalog at Ingles. Gusto kong matuto ng wikang Indonesian at Mandarin. Kasalukuyan akong nagtatrabaho para sa isang kumpanyang Koreano, at ako ay isang graduate student sa Unibersidad ng Pilipinas. Nag-aaral ako ng heograpiya, kasaysayan, kultura, pulitika, at ekonomiyang Asyano. Mahilig ako sa kasaysayan, heograpiya, pagkain, at mga PC games. Gusto ko sanang makapagbahagi tayo ng mga kaalaman tungkol sa ating mga bansa, wika, at kultura. Gusto ko ring matulungan kang magsanay sa wikang Ingles. At, paumanhin po, hindi po ako naghahanap ng nobyo o nobya dito. Nais kong makakilala ng mga kaibigang gustong palawakin ang kaalaman nila tungkol sa mundo. Tara’t magpalitan tayo ng wika!

Bahasa Indonesia
Hai! Nama saya Jeric dari Filipina. Saya lancar berbicara bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Saya mau belajar bahasa indonesia dan bahasa cina. Saya bekerja untuk sebuah perusahaan Korea sekarang, dan saya mahasiswa pascasarjana di Universitas Filipina. Saya sedang mempelajari geografi, sejarah, budaya, politik, dan ekonomi Asia. Saya menyukai sejarah, geografi, makanan, dan permainan komputer. Saya ingin kita bisa saling berbagi informasi mengenai negara, bahasa, dan budaya kita. Saya juga mau membantu anda berlatih bahasa Inggris. Dan, maaf, saya tidak mencari pacar disini. Saya mau mencari teman yang ingin belajar lebih banyak tentang dunia. Ayo kita bertukar bahasa!

Terima kasih, William, Azhar, and other Indonesian friends!

Journal 01.16.2018

Papa: Piliin mo na yung mga librong kailangan mo pa kasi dadalhin ko na sa junkshop yung iba.
Me: Huh? (Habang hawak ang isang kopya ng 1987 Constitution ni Nolledo.) Bakit itatapon? Nagkalat ang mga bobong tao sa mundo, kasi sa halip na magbasa Facebook at tsismisan ang ginagawa nila.
Papa: Kaya nga dadalhin natin sa junkshop. Sa tingin mo ba kung puro sila Facebook at tsismisan ay may magagawa pa ang mga libro mo? Ibenta na lang natin sa junk, may pera ka pa. At saka yang Constitution na yan, i-junk mo na rin, maluluma na yan. Ang kailangan mo pera, hindi batas. Ang dami nga nating alam sa batas, pero ang nasusunod yung may pera di naman tayo.
Ending – itinago ko pa rin yung annotated version ni Nolledo. Kahit memento na lang ng nakaraang walang katuparan.

Continue reading →

Sơn Tùng M-TP: Lạc Trôi

I could barely understand this song, même avec sous-titres français, but I like this kind of music. And yeah, Tùng looks as good as his sounds are. It’s refreshing to hear pop songs from Vietnam; it dispels my fossilizing, 1970s Western stereotype of this great country. It gives me the feeling that Vietnam is a country with an old and majestic culture, overlain with a dynamic, globalized polish. But then, why can’t the Philippines produce more pop music like this, mixing traditional music with trendy forms?

FB: Lying Cabunoc

lying cabunoc

As a Filipino, you are supposed to share what is true, what is useful, what will protect the people, and advance the interest of our nation. Is sharing a “funny” story with a P.S. that isn’t that helpful at all true, useful, protective of the welfare of our people, and will advance our nation? When we have power and influence, when a lot of people look up to us, we should be responsible with what we say and not just say it because we want to be funny, pander to the whims of the “masa,” incite hate, or satisfy our own desire for arrogance. Can’t we just oppose Renato Reyes and the rest of the communist rebels without resorting to cheap “satire?” Just like many of the people in this regime, you are a hatemonger, but you are nastier since you are smart and you have guns.

Journal 01.01.2018

Nakakatuwa naman na ginawa talaga akong “free” tutor ng mga Tsino para matuto ng Tagalog… there’s a small, niche market for “Tagalog for Business” and even for “Tagalog as a Second Language.” I had a lot of fun teaching Filipino (Tagalog) language and culture to foreigners, and I learned a lot from them as well. Well, if the Philippines aims to get more Chinese investments in exchange for the islands we surrendered to the CCP, then we’d better learn their language and make them learn ours. My new year’s resolution of learning Mandarin took an unexpected yet pleasant turn! 加油!